Gårdsnr. 22 bruksnr 29 i Samnanger.

Peder Nilsson Lauvskar, född 1844 köpte 1872 huvudbruket Lauvskar av sin bror Nils. Från 1893 till 1896 grävde han upp stormyren på gårde. År 1898 fortsatte han med att bygga ladugård och loge i tillknytning till den nygrävda myren. På den tiden bodde han på husmansplatsen i huvudbruket.

Så såg huset ut när det var färdigbyggt 1902.

För Peder blev det i längden en jobbig lösning att bo på huvudbruket och samtidigt driva på den nya marken. Därför valde han år 1902 att överlämna ansvaret till sonen Nils. Samtidigt bevarade han den nya marken väl och gav egendomen namnet Myrvang. År 1903 stod ett nytt huvudhus färdigt och Peder bodder här efter det.

Peder och Sesilia med deras barn
Peder, som den arbetarman han var, hade han svårt att sitta still. I lediga stunder satt han då på sitt kök och spikade träskor. Dottern Berta övertog bruket år 1912. Hon gifte sig 1911 med Lars Sigmundsson Steintveit och de tog namnet Myrvang efter bruket. På den tiden hade gården fyra mjölkkor, två kalvar och två får. Det fanns också en stor åker som var sådd med bland annat havre och potatis.
Som på månag ansdra gårdar på den tiden hade gården sommargäster. Personerna som bodde i huset flyttade ned i källaren eller reste iväg med djuren så att stadsfolk kunde flytta in i huset. Detta gav en välkommen intäkt och gjorde så att man kunde köpa dom absolut nödvändigaste redskapen. Deras son Sigmund övertog bruket år 1942. Tillsammans med sin fru Klara drev han gården fram tills de blev gamla och deras son Magne tog över. Det fanns på den tiden flera rum i huset och det gav plats åt flera familjer att bo i huset samtidigt. Detta var vanligt i perioden efter kriget, men också senare bodde mycket folk i huset. I mitten av 1970-talet bodde de två barnen till Sigmund och Klara i huset tillsammans med sina familjler.
Berta och Lars
Sigmund och Klara
År 2006 dog Sigmund och huvudhuset på gården blev fråndelat och fick tilldelat eget bruksnr. Dottern Britt Laila var den som övertog huset och i perioden 2007 till 2012 blev huset totalrenoverat. Huset har nu öppnat för gäster till sällskap och övernattning under namnet Sigmundstovo Gjestehus.

Rita, barnbarnet till Sigmund och Klara, och femte generation i huset kommer vara både kock och värdskap. Vi önskar er hjärtligt välkommen till Sigmundstovo Gjestehus och hoppas ni får en oförglömlig upplevelse.

Lars och Rita