Gårdsnr. 22 bruksnr 29 i Samnanger.

Peder Nilsson Lauvskar, født 1844, kjøpte i 1872 hovedbruket Lauvskar av bror sin Nils. Fra 1893 til 1896 dyrket Peder opp storemyren på gården, og i 1897 fortsatte han med å bygge fjøs og løe i tilknytning til den nydyrkede myren. På denne tid bodde han på husmannsplassen på hovedbruket.

Slik så huset ut da det stod ferdig i 1902

For Peder ble det i lengden en tungvint løsning å bo på hovedbruket og samtidig drive på det nyrydda stykket. Derfor valgte han i 1902 å gi skjøte på hovedbruket til sønnen Nils. Samtidig holdt han unna det nyrydda stykket og gav eiendommen navnet Myrvang. I 1903 stod nytt hovedhus ferdig og Peder bodde her siden.

Peder og Sesilia med deres barn
Peder, som den arbeidsmannen han var, kunne ikke sitte med hendene i fanget. Og i ledige stunder satt han på sitt kjøkken og spikket tresko. Datteren Berta overtok bruket i 1912. Hun giftet seg i 1911 med Lars Sigmundsson Steintveit og de tok navnet Myrvang etter bruket. På den tiden hadde gården fire melkekyr, to kalver og to sauer, og her var en tre mål stor åker som var tilsådd med havre, bygg og poteter.
Som på mange andre gårder på den tiden hadde gården sommergjester, husets egne folk flyttet i kjelleren eller reiste på stølen med dyrene og byfolk flyttet inn i huset. Dette gav kjærkommen inntekt og gjorde at helt nødvendige ting kunne kjøpes. Sønnen deres Sigmund overtok i 1942 bruket. Sammen med sin kone Klara drev han gården fram til de ble gamle og deres sønn Magne tok over. Det var to stuer i huset pluss en kjellerstue og det gav rom for at flere familier kunne bo i huset samtidig. Dette var helt vanlig i perioden etter krigen, men også senere bodde det mye folk i huset. På midten av 1970- tallet bodde de to barna til Sigmund og Klara i huset sammen med sine familier.
Berta og Lars
Sigmund og Klara
I 2006 døde Sigmund og hovedhuset på gården ble fradelt og fikk eget bruksnr. Datteren Britt Laila var den som overtok huset og i perioden 2007 til 2012 ble huset totalrenovert. Huset er nå åpnet for gjester til selskap og overnatting under navnet Sigmundstovo Gjestehus.

Rita, barnebarnet til Sigmund og Klara, og femte generasjon i huset, vil være både kokk og vertskap. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Sigmundstovo Gjestehus, og håper dere får en uforglemmelig opplevelse!

Lars og Rita